Atık Su Arıtma Tesisi

İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi

Tesislerimizde ileri teknoloji kullanılarak arıtılan sulartarımda kullanılacak

- 71 üye belediye

- Günlük 400 ton evsel atık

- Düzenli depolama

- Düzenli bertaraf- Aktarma istasyonları

Fotoğraflar

Google+